Något som kan vara jobbigt att hantera är konflikter på sin arbetsplats. Till viss mån är konflikter bra då det bevisar att något är på gång och det kan leda till utveckling då en arbetsplats helt utan konflikter kan stanna av i utvecklingen. Men konflikterna får aldrig bli negativa till den nivån att de får de inblandade att må dåligt eller att någon person känner att det är riktat personligt på ett negativt sätt.

Ordet konflikt betyder sammanstötning och uppfattas oftast med en negativ ton även om det egentligen bara handlar om två viljor som krockar med varandra. Det är egentligen hur vi väljer att hantera denna situation som avgör om konflikten blir negativ eller inte, om den leder till något bra eller dåligt.

Gör upp en strategi för att lösa konflikter

Just i stunden kan det bli kaos vid en konflikt men har man en strategi att följa brukar det vara lättare att hantera en sådan situation. Självklart är alla personer och konflikter unika och det finns ingen lösning som alltid fungerar men däremot finns metoder för hur du kan hantera situationen på bästa sätt.

Skilda åsikter är naturligt på en arbetsplats och det gäller att ha koll på om det faktiskt är en konflikt och vems uppgift det är att reda ut denna. Höjda röster behöver inte alltid betyda att en konflikt uppstått. Känner du däremot att en konflikt uppstått och att du bör lösa denna, gör det med en gång och vänta inte. Inget blir bättre av att vänta. Det kan också vara bra att lyssna, hur yttrar sig denna konflikt? Viktigt är också att lyssna på alla medarbetare och inblandade för att kunna ta del av allas versioner, då blir det lättare att avgöra vad konflikten beror på.

Definiera huvudproblemet

Det gäller också att kunna skilja på värderingar och fakta även om det kan vara svårt att bedöma alla inblandades trovärdighet. En bra riktlinje kan vara att lyssna efter om det är något personen upplevt själv eller hört via ryktesvägen. Ha också koll på vad din roll är i denna konflikt är.

För att kunna komma vidare måste man klargöra vad man är överens om och inte. Gör bilden klar och försök att definiera var huvudproblemet sitter samt de olika delproblemen. Det brukar också vara bra att ta reda på vilka som egentligen är huvudpersonerna bakom problemet som uppstått och om någon gömmer sig. För att sedan kunna hjälpa dessa personer gäller det att bedöma konfliktens grad och art, vad som bör göras i form av samtal, förhandling, kompromiss och medling.

Ta ett beslut och agera

Slutligen gäller det att besluta och agera vad som behöver göras för att på bästa sätt lösa situationen som har skapat dålig stämning. Tänk dig in i de olika reaktionerna och konsekvenserna som de olika alternativen för beslut kan innebära. Motivera ditt beslut och berätta om underlaget, så det blir klart och tydligt så att alla förstår. Att agera kan vara bra, men även här blir det inte bättre av att vänta utan att man för den delen gör något förhastat. Gör upp en handlingsplan, våga testa något nytt om ni gör fast igen och framförallt prata med var och en för att klargöra de förändringar som krävs. Slutligen, glöm inte att följa upp för att se om lösningen fungerade som önskat.