Vissa konflikter kan vara svåra att hantera särskilt om det är pengar, egendom eller barn som är iblandade. Kanske är det en skilsmässa som är svår att hantera, en konflikt som uppstått över vem som ska ha vårdnad av barnen eller att man behöver hjälp med bouppteckningen. I vilket fall så kan det vara nödvändigt att i situationer som dessa kontakta en jurist eller advokat som har koll på hur lagarna kring detta ser ut.

Ta hjälp vid skilsmässa

En skilsmässa brukar ofta vara planerad sedan en tid, men oavsett så är det alltid en jobbig process som man kan behöva hjälp med för att ha koll på lagar och regler. Det som påverkas och är mest känsligt i dessa fall är barn, bostad och ekonomi. Många gånger går det bra att på egen hand orda upp detta genom planering och att visualisera sig hur vardagen kommer att se ut framöver. Är separationen däremot infekterad kan det vara bra att kontakta varsitt ombud för att få hjälp och undvika onödiga konflikter.

Efter en separation eller skilsmässa så ska boendet och egendomen fördelas genom en bodelning. Är båda överens så behöver bara ett avtal skrivas i annat fall så får man anlita en jurist som hjälper till att upprätta bodelningsavtalet. Tillgångar och skulder räknas in i bodelningen. Enskild egendom som inte ska ingå i bodelningen ska även här fastställas.

Juridiska regler vid barn med skilda föräldrar

När det gäller barn och skilsmässa så säger grundregeln delad vårdnad. Man kan begära enskild vårdnad men tingsrätten brukar vara restriktiva med att godkänna detta idag. När det kommer till underhållet så är huvudprincipen att barnet ska ha två separata boenden där respektive förälder betalar det som behövs när barnet vistas hos respektive. Bor däremot barnet mest hos den ena föräldern så ska den andra betala underhåll till dess att barnet fyller 18 år och går den i skolan så är åldern 21. Idag kan också barnbidraget delas till skillnad från förut då det automatiskt gick till mamman.

Skillnad mellan jurist och advokat

För många är detta ingen ovanlig fråga, vad är skillnaden mellan en jurist och advokat? En tumregel är att en jurist inte måste vara en advokat medan en advokat i grunden alltid är en jurist. Med detta menas att alla advokater är jurister från första början och det krävs i regel erfarenhet av att vara jurist innan man blir advokat. För att arbeta som advokat ska du också jobba på en fristående advokat- eller juristbyrå.

I grunden har de båda en juridisk utbildning för att kunna tolka samt lösa juridiska problem. I regel har en jurist som kanske senare blir advokat en kandidat- eller juristexamen från en högskola eller ett universitet. Man kan också utbilda sig på privata skolor vilket är vanligt utomlands. Många gånger har en jurist en lägre universitetsutbildning men själva titeln är inte skyddat på något vis. Yrkestiteln advokat är däremot skyddad och du får bara kalla dig advokat om du blivit antagen av Sveriges advokatsamfund vilket också står i lagen.