Du har säkert stött ihop med personer som du inte alls gillar eller går ihop med, oavsett om det är i arbetslivet eller privat. Ni är helt olika som personer eller så kanske ni är alldeles för lika och era viljor krockar. För att få en bättre förståelse för hur det här fungerar, varför du går ihop med vissa människor och andra inte alls så finns den så kallade DISC-profilen. Denna profil är en förkortning av Dominance, Inducement, Submission and Compliance. På svenska kallar man den DISA, alltså Dominans, Inspiration, Stabilitet och Analytisk förmåga.

Denna profil är väldigt användbar att använda på arbetsplatser för att få en jämn fördelning mellan dessa fyra personlighetstyper som man har delat in i Gul, Blå, Röd och Grön personlighet. De allra flesta är fler än bara en färg, men färgerna gör det lätt att förstå vilka egenskaper de olika personligheter har och hur de går ihop med varandra. En bra måttstock helt enkelt.

Personlighet – Gul

Som gul personlighet är du positiv och framåt, vill gärna ha bekräftelse och gillar att samarbeta med andra. Du känner igen dem som utåtriktade och optimistiska, ogillar ensamhet och tysta situationer. Gula personer gillar att få feedback och hålla tempot uppe på exempelvis möten, sväva ut och brainstorma fritt. Den största styrkan hos en gul person är dennes glöd för det den gör, men ifrågasätts hen för ofta så kan den slockna.
Personlighet – Blå

Blå personer är systematiska, metodiska och logiska. Här är det viktigast med fakta, regler och logik och de ogillar ofta konflikter, beslut utan grund på fakta samt pressade situationer. En blå person kan man ofta uppfatta som tystlåten, saklig och kvalitetsmedveten men också känslokall, konflikträdd och petig. En blå person bör man möta genom att komma överens om regler och riktlinjer samt ge tid för kontroll när det kommer till fakta och detaljer.

 

Personlighet – Grön

Den gröna personligheten känner du igen på att de är vänliga och tillmötesgående, en grön person vill sällan hamna i konflikter eller utsättas för snabba förändringar. De är ofta serviceminded, lojala och pålitliga. Säger sällan nej och lägger stor vikt vid att att slutföra saker som de har sagt att de ska göra. Tänker först och pratar sen, gillar planering och stabilitet. Vill gärna känna sig delaktig och kan behöva tid för att avsluta sina saker. Man bör undvika att möta en grön person genom att snabbt försöka pressa fram ett svar, vara för rättfram eller att inte informera om beslut i tid.

 

Personlighet – Röd

En röd personlighet känner man igen som tävlingsinriktad, snabb med sina beslut och tar gärna egna initiativ. I sin kommunikation är denna personlighet rakt på sak, gillar att få lite motstånd samt att ifrågasätta. Vill man nå fram med ett budskap till en röd person ska man inte vara för känslomässig eller personlig utan vara tydlig med sina förväntningar. Denna personlighet kan uppfattas som orädd, snabb, modig och strategisk men också som egoistisk, rättfram, befallande och krävande av personer som själva inte är röda.
Källa:  http://www.kollega.se/vilken-farg-ar-du

Bild: http://www.discanalys.com/personlighetstest-farger/